Buddhismus
textyučiteléobrázkyodkazyúvod

Přijímám útočiště ve Třech klenotech – Buddhovi, Dharmě a Sanze. Obracím se ke Třem kořenům – Guruovi, Jidamu a Dákiním. Obdařte mě požehnáním Trojí dokonalosti – Dharmakáji, Sambhógakáji a Nirmanakáji.

Slyš, králi Tibetu, s celým svým doprovodem! Zazpívám vám píseň, odhalující význam Dharmy.

Sup letící větrem přistává, toužíc po potravě. Což nevidí, že vlétá do pasti? Bílá sněžná lvice, putující ledovou plání, vedena touhou vchází v les. Což nevidí, že se blíží sněžná smršť? Tygr žijící v santalových lesích východu se pln touhy plíží údolími. Což nevidí hrozící laviny? Velká ryba, třpytící se v prameni, se chytá návnady, vedena touhou. Což netuší, že se zaplete v síti? Vaše mysl, jež je prvotním buddhou, puzena touhou hledá cosi vnějšího. Což nechápe, že zbloudí v samsáře? Teď, když jste získali drahocenné lidské tělo, vás budou neustále rozptylovat světské aktivity. Což nevidíte, že se váš život blíží ke svému konci? Slyš ještě jednou, králi Tibetu s celým svým doprovodem! Pokud se navrátíte do lomozu lidského davu, mějte na paměti, že vaše tělo není ničím než momentálním příbytkem.

Chcete-li se zbavit svého zmatku, pojďte, následujte mě!

Když se vaše pozornost ztratí v tom, co je vnější, upamatujte se, jak je možno učinit všímavost stezkou. Jestliže se chcete zbavit připoutanosti k jevům, pojďte a následujte mne!

Když se ve vaší mysli objeví prameny myšlenek, pomyslete na jednotu Tří sfér. Jestliže se chcete zbavit koncepčního myšlení, pojďte a následujte mne!

Když se ve vaší meditaci objeví ospalost, roztěkanost či tupost, pamatujte na alchymii, měnící je ve zlato. Jestliže chcete rozvinout sílu meditace, pojďte a následujte mne!

Jestliže se nenacházíte v meditačním či pomeditačním stavu, vzpomeňte na lampu, prosvětlující temnotu. Jestliže stojíte o zkušenost stavů pohroužení, pojďte a následujte mne!

Když propadnete připoutanosti k tělu, pamatujte, že připoutanost k příbytku není k ničemu. Jestliže si přejete opustit své rodiště, pojďte a následujte mne!

Když vnímáte podobu opačného pohlaví jako pobídku, pamatujte, že pro další cestu bude třeba přijmout duchovního partnera. Jestliže chcete jít krátkou cestou, pojďte a následujte mne!

Když vás souží sen nevědomosti, uvědomte si jeho jasnost! Jestliže chcete učinit rušivé emoce svou cestou, pojďte a následujte mne!

Když přijímáte čtyři iniciace stezky zralosti, pamatujte na naplnění vázy až po okraj. Jestliže chcete nechat dozrát svou pravou podstatu, pojďte a následujte mne!

Když vás budou ponižovat obyčejní lidé, pamatujte, že zvuk je podobný ozvěně! Jestliže chcete nebojácně kráčet v palbě kritiky, pojďte a následujte mne!

Když potkáte nepřátele plné nenávisti, připomeňte si tváří v tvář důtkám trpělivost! Jestliže chcete své nepřátele potkávat bez pocitu ohrožení, pojďte a následujte mne!

Když zakoušíte lnutí k svým blízkým, pomyslete na přetnutí kořenů samsáry! Jestliže se chcete osvobodit od takovýchto lpění, pojďte a následujte mne!

Když budete ctěni svými žáky, upamatujte se, jak jednoduše se jich lze zbavit. Jestliže nechcete pěstovat tato pouta, pojďte a následujte mne!

Když budou vaše tělo trápit nemoci čtyř elementů, pamatujte na učení o jedné chuti toho, co potkává naše iluzi podobné tělo. Jestliže se nechcete obávat tělesných nemocí, pojďte a následujte mne!

Když bude v hodině smrti síla života zničena, pamatujte na svou bdělost, jež nepotřebuje podporu. Jestliže chcete projít bardem bez bázně, pojďte a následujte mne!

Jestliže jste neodťali kořeny znovuzrození v samsáře, mějte na mysli zavření šesti bran, vedoucích k šesti způsobům znovuzrození. Jestliže chcete překročit propast šesti sfér, pojďte a následujte mne!

Rozumíte? Jestliže nepociťujete opravdovou důvěru, nevznikne ve vás moudrost skálopevného přesvědčení. Jestliže se tato jistota neobjeví, neuskutečníte ani pokyny Mistra. Neuskutečnění těchto pokynů znamená nerozpoznání vlastní mysli jakožto mysli buddhy. Praktikujte pokyny Mistra s důvěrou, oddaností a úctou. Překročil jsem zrození a smrt. Překročil jsem odcházení a přicházení. Moje účast je nekonečná. V drahocenném klenotu mé mysli neexistují koncepce libosti či bolesti. Jestliže si mne budete vizualizovat nad hlavou, nebudu ani daleko, ani blízko. Mandala buddhy mého těla je nehmotná. Nechte v sobě zároveň s tímto poznáním vyvstat odevzdanost. Jelikož teď skvostným způsobem zmizím, nebudete mne moci ve svých hrubohmotných tělech doprovázet. Snažte se naplňovat to, s čím se ke mně obracíte. Tak budeme neustále spolu.

Poté, co zazpíval tuto píseň, vstoupil Padmasambhava na sluneční paprsek a v jediné chvilce vzlétl k nebi. V jeho jihozápadní části se otočil a poslal směrem k žákům paprsek světla tak nepřestavitelné účasti, že všichni do jednoho dosáhli úrovně, ze které již není návratu. A pak, obklopen mračnem dákiní, odebral se na jihozápadní kontinent.

srivatsa - buddhismus

Padmasambhava | buddhismus.cz |