Buddhismus
textyučiteléobrázkyodkazyúvod
Dolpo Tulku Rinpočhe

* 1982

Dolpo Tulku Rinpočhe

Dolpo Tulku Rinpočhe, nazývaný též Tulku Šerab Zangpo, se narodil v rodině dolpského lamy v odlehlé části Nepálu. V deseti letech se stal mnichem a krátce poté byl Dilgo Khjence Rinpočhem rozpoznán jako reinkarnace třetího Dolpo Tulku Ňingčhung Rinpočhe. Následně byl poslán studovat do kláštera Namdroling v Indii pod vedením Jeho Svatosti Penor Rinpočheho, třetího nejvýše představeného lamy školy Ňingma.

V roce 1994 se odehrála v klášteře Žečhen v Káthmandú velkolepá oficiální ceremonie, kde byl Dolpo Tulku intronizován, a tím na sebe převzal odpovědnosti svého předchůdce, třetího Dolpo Tulku Ňingčhung Rinpočheho. Zatímco studoval v klášteře obřady a rituály tantry, byl pověřen titulem Vadžra Čária (předsedal a vedl obřady).

V roce 1997, když mu bylo patnáct let, vstoupil do Ňingma Ngadžjur Institutu, prestižní koleje kláštera Namdroling, kde studoval, debatoval a zkoumal po deset let Dharmu pod dohledem více než čtyřiceti učenců a mistrů včetně Jeho Svatosti Penor Rinpočheho. Studoval též tibetskou literaturu a poezii a sekulární i náboženskou historii Tibetu. Ve všech zkouškách získal vyznamenání. Jeho Svatost Penor Rinpočhe též Dolpo Tulku Rinpočhemu předal instrukce a znalosti cyklu Namchö, který kombinuje praxe mahámudry a dzogčhenu, a Tulku nyní tyto nauky předává dle svého uvážení a schopností svých žáků.

Svá pokročilá buddhistická studia dovršil v roce 2007, počemž byl jmenován plnohodnotným učitelem Ngadžjur Ňingma Institutu. Počínaje tímto obdobím dosáhl postavení, které by v západním světě odpovídalo statutu vysokoškolského profesora.

V roce 2008 se poprvé po sedmnácti letech vrátil do Dolpa, kde byl intronizován jako představený tří klášterů, které pod něj spadají (Dho Tarab, Saldang a Namgung). Navíc byl požádán, aby navštívil přibližně dalších dvacet klášterů a čtyři školy. Od té doby Rinpočhe intenzivně cestuje po Asii a Evropě, aby učil Dharmu, pořádal veřejné přednášky o výcviku mysli, vedl semináře týkající se problematiky stresu a syndromu vyhoření a také aby zvýšil povědomí veřejnosti o situaci v samotném Dolpu. Společně s místními obyvateli začal od roku 2007 realizovat podpůrné projekty. Jeho dobročinná nadace nazvaná „The Dolpo Tulku Charitable Foundation“ (DTCF) byla zaregistrována nepálskou vládou v roce 2010 a zaměřuje se hlavně na podporu ochrany životního prostředí a kultury, zlepšení zdravotní péče a na účinnou kombinaci moderního a tradičního vzdělávání.

srivatsa

buddhismus.cz