Buddhismus
textyučiteléobrázkyodkazyúvod
Sangjum Kamala Rinpočhe

* 1949

Sangjum Kamala Rinpočhe

Sangjum Kamala Rinpočhe, někdy nazývaná také Khandro Kamala, pochází z vesnice v údolí Pangi, v regionu Čhamba, v severní oblasti indického státu Himáčal Pradéš. Narodila se do mimořádné a pozoruhodné dharmové linie a vyrůstala v prostředí vyplněném mocnou energií nauk tajné mantry. Její dědeček z otcovy strany Kječhok Lingpa byl přímý student Düdžom Lingpy, též slavný tertön a lékař z Goloku – Serty. Aby uprchl před čínskou invazí, byl nucen se svou ženou Kilo přejít Himaláje do Indie, v Patanam měl poté svůj klášter, kde setrvával až do své smrti. Její otec Tulžhuk Lingpa (1916 - 1962) byl pověstný tertön linie ňingma. Cestoval po Tibetu, Sikkimu, Indii a Nepálu, šířil buddhistickou nauku tradičním i charismatickým způsobem a vyprávějí se o něm podivuhodné příběhy spojené s pokusem najít a otevřít v roce 1962 v Sikkimu vstup do skryté země kdesi na svazích Kančendžengy. Její matka Phunsok Čhödon byla vynikající praktikující a dákiní, která obětovala celý svůj život praxi Dharmy. Když ve svých 83 letech zemřela, její tělo zůstalo v thukdamu po sedm dnů a duhy ve tvaru kruhů se objevovaly v prostoru nad jejím pokojem.

Svého kořenového učitele Düdžom Rinpočheho potkala ve svých třinácti letech v Šimle, hlavním městě Himáčal Pradéše, stejně jako svého pozdějšího muže, jednoho z největších dzogčhenových mistrů naší doby, Kjabdže Čatral Sangje Dordžeho (1913 - 2015). Ve svých dvaceti letech se za Čatral Rinpočheho provdala. Strávili spolu více než půl století a mají spolu tři dcery. Nejstarší a nejmladší jsou provdány za tulkuy a prostřední, Semo Saraswati Rinpočhe je považovaná za inkarnaci dákiní Sera Khandro. Pod vedením Čatral Rinpočheho Khandro Kamala podporovala a dále podporuje retreatové praxe bezpočtu jogínů a jogínek v Nepálu a v Indii a svůj soucitný přístup dokazuje v péči o potřebné – a to jak v materiálním, tak i v spirituálním ohledu.

Pokračuje dle vzoru Čatral Rinpočheho každý rok v Kalkatě v propouštění milionů ryb na svobodu do řeky Gangy. Jak v Indii, tak v Nepálu nechala postavit mnoho stúp a dalších posvátných objektů k podpoře dharmy. Na Západ cestuje Sangjum Kamala jen velmi sporadicky: od roku 2013 navštívila párkrát Spojené státy a v Evropě předávala učení v Berlíně v roce 2014. V roce 2018 byla v České republice.

srivatsa - buddhismus

buddhismus.cz