Buddhismus
textyučiteléobrázkyodkazyúvod
Tulku Dakpa Rinpočhe

* 1975

Tulku Dakpa Rinpočhe

Tulku Dakpa Rinpočhe se narodil jako syn Lamy Thubtena a Jongdu Wangmo. Byl rozpoznán J.S. Mindrolling Tričhen Rinpočhem jako třetí reinkarnace tibetského mistra Gegong Rogza Sonam Palge. Ve věku osmi let začal studovat Dharmu pod vedením svého otce v klášteře Dzogčhen, který je jedním ze šesti hlavních klášterů školy Ňingma. Naučil se základní učení dharmy a mnohé rituály a sádhany. V osmnácti letech nastoupil do klášterní university Mindrolling v indickém Dehradúnu, kde studoval devět let a stal se držitelem nauk súter a tanter. V rámci súter studoval kromě jiných textů také Abhidharmu, z tanter především Guhjagarbhu a z nauk velké dokonalosti texty mistra Longčhenpy.

Jeho hlavními duchovními učiteli byli hlavně J.S. Mindrolling Tričhen Rinpočhe, který byl hlavou školy Ňingma v letech 2001 ~ 2008 a J.S. Taklung Cetrul Rinpočhe z kláštera Dordže Drak (hlava školy Ňingma v letech 2001 ~ 2015), od něhož Tulku Dakpa Rinpočhe obdržel celou řadu nauk, inciací a osobních rad o přirozeném stavu mysli z tradice velké dokonalosti. Kromě toho obdržel mnohé nauky od Trulšik Rinpočeho a mnoha velkých mistrů tradice ňingma. V roce 2007 navšítil svůj klášter Gegong ve východním Tibetu, v němž působil v minulém životě, a který je jedním z hlavních klášterů tradice Longčhen ňingthig. Tulku Dakpa Rinpočhe byl přijat s velkou ceremonií, okázalostí a mnoha dary. Požádali ho, aby se co nejdříve vrátil, vedl klášter a učil dharmu. Snaží se duchovně i materiálně podporovat svůj klášter.

Tulku Dakpa Rinpočhe přišel poprvé do Evropy v roce 1999 na pozvání dzogčhenového centra v Belgii. Na žádost přátel a žáků žije od roku 2006 trvale ve Finsku, kde vede meditační centrum Danakóša, které založil. Každoročně předává nauky ve Finsku a v celé řadě evropských zemí. Vede také centrum na meditační ústraní Rangdžung Osal. Má veliké znalosti dharmy, soucitné srdce, odhodlání a schopnost vést zájemce na cestě Buddhova učení. Rinpočhe cestuje do mnoha míst Evropy, Asie a USA, kde předává nauky v různých centrech dharmy. Poprvé učil v České republice v roce 2014 během nauk J.S. Taklung Cetrul Rinpočheho (iniciace Přímá zkušenost prvotního stavu Samantabhadry a nauk Tří výroků Garab Dordžeho). Do České republiky přijel dvakrát, podruhé předával v centru Lotus Nauky o smrti, umírání, bardu a iniciace Sto pokojných a hněvivých božstev. Na Slovensku dával iniciace a nauky také dvakrát, v roce 2013 a 2015, zde také vznikl rozhovor s Tulku Dakpa Rinpočhe.


Sto pokojných a hněvivých božstev

Padmasambhava, mistr z Oddijány, byl velkým jogínem, učencem a tantrickým mistrem a přinesl v 8. století buddhismus do Tibetu. Předal zde nauky tibetskému králi, jeho ministrům, učencům a meditujícím, z nichž mnoho dosáhlo nejvyšší uskutečnění. Jeho nauky, které jsou živé dodnes, se uchovávaly především v tradici Ňingma (stará škola), a tvoří je nauky ústních odkazů (kama) a ukrytých pokladů (terma). Všechny tyto nauky původně předal mistr Padmasambhava. Tvoří je ústní předání (lung), instrukce (tri) a iniciace neboli zplnomocnění (wang).

Hluboká nauka Samoosvobozování v prvotním stavu prostřednictvím pokojných a hněvivých božstev podle mistra Karma Lingpy


mandala pokojná božstva mandala hněvivá božstva

Nauka Samoosvobozování v prvotním stavu prostřednictvím pokojných a hněvivých božstev je součástí šitra, a nauk vnitřních tanter – mahájógy, anujógy a atijógy. Nauka šitro je úzce spojená s hlavní tantrou mahájógy, Guhjagarbha tantrou (Tantra tajné esence, Sangwa ňingpo), ačkoliv hlavním principem je uskutečnění prvotního stavu samoosvobozování (gongpa rangdrol). Tento cyklus nauk obsahuje rovněž text na západě známý jako Tibetská kniha mrtvých, přesněji „Osvobození v přechodovém stavu (skze naslouchání)“ (bar do’i thos grol) a s ní spojenou sádhanu neboli praxi mandaly 42 pokojných a 58 hněvivých božstev. Nauky tohoto cyklu vysvětlují prožitky, kterými člověk prochází v životě, v okamžiku smrti i po smrti. Objasňují proces umírání a jak je v těchto fázích možné dosáhnout osvobození a ukončit cyklus znovuzrozování v podmíněné existenci samsáry. Iniciace šitro je zplnomocnění do mandaly sto pokojných a hněvivých symbolických božstev, které zosobňují čistý aspekt bytostných složek člověka a také pěti velkých elementů (prostor, vzduch, vodu, oheň a zemi). V okamžiku smrti se fyzické elementy těla i duševní stavy mysli vnitřně rozpouštějí a objevují se posmrtné vize. Nauky o bardu nabízejí celou řadu instrukcí, díky nimž můžeme rozpoznat pravou podstatu mysli a dosáhnout v okamžiku smrti nebo po smrti osvícení.

Samotné obdržení iniciace šitra očišťuje závoje a negativní karmu těla, řeči a mysli a zasévá příčiny osvobození především v okamžiku smrti a po smrti. V Tibetu bylo zvykem obdržet iniciaci šitra co možná nejvíce krát. Ačkoliv existuje celá řada transmisí a cyklů šitra, které objevili různí tertöni, šitro podle Karma Lingpy je nejrozšířenější a nejkomplexnější. Obsahuje mnoho esenciálních i doplňujících textů. Kompletní překlad tohoto cyklu vyšel před několika lety v angličtině. Iniciace, kterou Tulku Dakpa Rinpočhe předal se nazývá torwang, neboli iniciace s podporou tormy.


srivatsa - buddhismus

buddhismus.cz