Buddhismus
textyučiteléobrázkyodkazyúvod
Taklung Tsetrul Rinpočhe

1926 ~ 2015

Taklung Cetrul Rinpočhe

Taklung Cetrul Rinpočhe (někdy se v češtině píše jako Taklung Tsetrul Rinpočhe) se narodil roku 1926 v centrálním Tibetu. Brzy byl rozpoznán jako inkarnace slavného Ngok Čhoku Dordžeho. Předchozí vtělení v této linii reinkarnací byly známé svou skromností a pílí ve studiu. Taklung Cetrul Rinpočhe začal studovat Dharmu ve věku pěti let v klášteře Taklung Tse. Ve věku osmi let byl pozván, aby se stal držitelem trůnu a Dharmy v klášteře Dordže Drak, jednoho ze šesti hlavních klášterů tradice Ňingma. Zde jsou uchovávány termy Padmasambhavy, které roku 1366 objevil Rigdzin Gödem, převtělení jednoho z nejbližších žáků Padmsambhavy. Z ukryté termy vznikla tradice Severních pokladů neboli Džangter. Třetí inkarnace Rigdzin Godema založil právě klášter Dordže Drak, nacházející se v Indii ve městě Šimle v Himálajích. Taklung Cetrul Rinpočhe studoval a osvojil si kompletní nauky této tradice. Pak působil nějaký čas v Dordže Draku jako Khenpo. V roce 1956 šel na pouť do Indie na oslavu 2500. výročí Buddhovy parinirvány, a poté se na chvíli vrátil do svého kláštera. Brzy však byl nucen Tibet opustit a odejít do exilu.

Učil a předával transmise ve významných centrech Dharmy v Indii, Nepále a Bhútánu. Na jeho transmise přicházelo mnoho praktikujících všech škol, neboť kromě mistra dzogčhenu byl pokládán také za mistra rime, jehož realizace, učenost a duchovní kvality překračují omezení různých škol. V roce 2012 se stal hlavou sekty Ňingmapa.

srivatsa - buddhismus

buddhismus.cz