Buddhismus
textyučiteléobrázkyodkazyúvod

Buddhismus, budhismus, buddhizmus

Samotný termín buddhismus vznikl v Evropě teprve v minulém století, a je do indických jazyků nepřeložitelný. Byl to jen pomocný název, který měl usnadnit označení rozvětveného východního systému. Na Srí Lance se to, co bychom nazvali buddhismem, nazývá prostě sásana. V Tibetu se nejčastěji používá termín nangpä čhö a výraz pro buddhistu znamená ten, kdo na sobě nelpí nebo ten, kdo hledá uvnitř. V Číně je to fo-ťiao. V Japonsku je to bocudó.

Naopak slovo budhismus, ve kterém chybí jedno písmeno "d" je zkomolenina - slovní základ je brán ze slova Buddha, nikoliv Budha. Budhismus je počeštěná forma užívaná během první republiky. Pravidla českého pravopisu připouští kromě správného zápisu buddhismus jenom jeho novější podobu buddhizmus, jako to mají na Slovensku a v Maďarsku. Používání slova budhismus tak nemá historické ani současné opodstatnění. Mezinárodně se toto slovo píše se dvěma "d" stejně jako Buddha, a je to tak uvedeno i ve většině knihoven a katalogů v ČR.

Dalším rozšířeným omylem je překlad slova Buddha. Většinou se překládá jako Osvícený, ale ve skutečnosti znamená Probuzený. Tento nesprávný překlad způsobuje podvědomý posun základního pojetí Buddhova bódhi dosaženého vlastními silami, do roviny osvícení, tj. zásahu transcendentna, které s tímto termínem nijak nesouvisí.

Bódhi tib. čhangčhub je pojem v buddhismu používaný pro označení stavu vnitřního procitnutí, konečného a neomylného poznání absolutní pravdy.

Buddhistou se obvykle označuje člověk, který nachází útočiště ve třech klenotech. K vyznavačům buddhismu patří vedle Tibeťanů také Mongolové, Burjati, Kalmyci a většina obyvatel ve státech Nepál, Sikkim, Bhútán, Kambodža, Thajsko aj. celkem se k němu hlásí přibližně 200 miliónů lidí. Buddhismus byl za třináct století svého trvání několikrát zreformován a rozdělil se na celou řadu sekt, z nichž některé v minulosti zcela vymizely, jiné trvají dodnes. Význam slova sekty se v posledních desetiletích podstatně změnil.

srivatsa

buddhismus.cz