Buddhismus
textyučiteléobrázkyodkazyúvod
Patrul Rinpočhe

1808 ~ 1887

Patrul Rinpočhe

Patrul Rinpočhe རྫ་དཔལ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་ se narodil v rodině Gjatoků (rgyal thog) v Getse Džačuce (dge rtse rdza chu kha) v severním Khamu ཁམས་. Jeho otec z klanu Mukpo སྨུག་པོ་ལྡོང། v Horním Getse se jmenoval Gjatok Lhawang a jeho matka se jmenovala Dolma. Dola Džigme Kelzang རྡོ་ལ་འཇིགས་མེད་སྐལ་བཟང། uznal Patrula za vtělení Pelgeho lámy Samtena Puntsoka བསམ་གཏན་ཕུན་ཚོགས།; jeho celoživotní titul Patrul pochází ze zkratky Pelge Tulku. První Dodrubčen Džigme Trinle Ozer འཇིགས་མེད་འཕྲིན་ལས་འོད་ཟེར། toto uznání potvrdil, a dal Patrulovi duchovní jméno Orgjen Džigme Čhokji Wangpo ཨོ་རྒྱན་འཇིགས་མེད་ཆོས་ཀྱི་དབང་པོ་. Džamjang Kjence Wangpo འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ། naznačil, že Patrul je inkarnací indického siddhy Šabariho a Aro Yeshe Jungne ཨ་རོ་ཡེ་ཤེས་འབྱུང་གནས།.

Kolem dvacátého roku života Patrul ukončil své působení v Pelge Samten Lingu, klášterním majetku Samten Puntsoka, vzdal se svých hmotných práv inkarnovaného lamy, a místo toho se rozhodl žít životem potulného studenta, učitele a poustevníka. Patrul přijal mnišské svěcení od khenpo Sengtruka Pema Tašiho སེང་ཕྲུག་པདྨ་བཀྲ་ཤིས། z kláštera Dzogčhen རྫོགས་ཆེན་དགོན། zřejmě někdy po odchodu z poustevny Pelge a studoval sútry a tantry u největších učitelů staré překladatelské školy v Khamu. Studoval například dílo Bódhičarjávatára (Skt. Bodhicaryāvatāra tib. བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་ལ་འཇུག་པ་) tedy Uvedení na cestu k probuzení od Šántidévy, dále spisy Vševědoucího otce a syna, Guhjagarbha tantru རྒྱུད་གསང་བ་སྙིང་པོ་, čili Tantru tajné esence, kterou předal Vadžrapáni společně s přímými pokyny Garab Dordžemu དགའ་རབ་རྡོ་རྗེ་ v nirmánakájové podobě, ale také světské nauky. Díky své pozoruhodné paměti se naučil většinu ústních učení nazpaměť, a byl tak schopen objasnit nejsložitější aspekty buddhistické filozofie, aniž by se odvolával na jedinou stránku textu.

Instrukce Ňingthig obdržel od Gjélse Čhenpena Táje རྒྱལ་སྲས་གཞན་ཕན་མཐའ་ཡས་འོད་ཟེར། a čtvrtého dzogčhenového Drubwanga Mingjur Namkai Dordžeho མི་འགྱུར་ནམ་མཁའི་རྡོ་རྗེ།. Gyurmé Thutob Namgyal འགྱུར་མེད་མཐུ་སྟོབས་རྣམ་རྒྱལ་ poskytl Patrulovi kompletní předání Kandžuru a Tandžuru a naučil ho gramatiku. A konečně velký tertön Čokgjur Lingpa མཆོག་གྱུར་གླིང་པ།, když Patrulovi svěřil jako ochránci svou termu Demčok sanggjé ňamjor a dal mu všechna příslušná zmocnění, přenosy a pokyny pro tento cyklus. Do Khyentse Yeshe Dorje མདོ་མཁྱེན་བརྩེ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་, emanace Džigme Lingpy འཇིགས་མེད་གླིང་པ་, mu pomocí praxe rušän ukázal, jak oddělit běžnou mysl od její přirozenosti.

Patrulovým kořenovým učitelem byl poustevník Džigme Gjalwe Ňugu འཇིགས་མེད་རྒྱལ་བའི་མྱུ་གུ, žák Džigme Lingpy འཇིགས་མེད་གླིང་པ་ a jeden ze dvou hlavních držitelů jeho terem cyklu Longčhen Ňingthig ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཐིག་. Patrul během studia u svého učitele v jejich společném rodném kraji Dza slyšel Gjalwe Ňugu přednášet ústní pokyny k přípravným praxím Longčhen Ňingthig ngöndro ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཐིག་སྔོན་འགྲོ། nejméně čtrnáctkrát. Mnohokrát také celý cyklus dokončil. Patrul později tyto pokyny zapsal, když byl v ústraní v jeskyni Jámantaka nad klášterem Dzogčhen རྫོགས་ཆེན་དགོན།, a vytvořil tak excelentní dílo Künzang lame želung (tib. ཀུན་བཟང་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་, kde Künzang je zkratka z Küntuzangpo ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་, Skt. Samantabhadra), v češtině známé pod názvem Slova mého dokonalého učitele. Jedná se podrobný návod a popis metod, kterými může obyčejný člověk transformovat své vědomí a vydat se na cestu k buddhovství, stavu procitnutí a osvobození. Originál rukopisu je uchováván v klášteře Dzogčhen རྫོགས་ཆེན་དགོན།. Sbírku vysvětlujících poznámek A Guide to the Words of My Perfect Teacher ཀུན་བཟང་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་གི་ཟིན་བྲིས་, zkráceně nazývanou Zindri, rozvíjející určité vybrané body textu, sepsal Khenpo Ngawang Palzang མཁན་པོ་ངག་དབང་དཔལ་བཟང་, jedna z emanací Vimalamitry, a do angličtiny jí přeložila překladatelská skupina Padmakara.

Patrul Rinpočhe sepsal pro Tři výroky vystihující esenci ༄༅། །ཚིག་གསུམ་གནད་དུ་བརྡེགས་པ། hluboký komentář pod názvem Zvláštní nauka moudrého a slavného krále ༄༅། །མཁས་པ་ཤྲཱི་རྒྱལ་པོའི་ཁྱད་ཆོས་བཞུགས་སོ། །. Tyto tři stěžejní body náhledu předal Garab Dordže velkému mistrovi Maňdžušrímitrovi. Vševědoucí král Dharmy ཀློང་ཆེན་པ་ pronikl do jejich esenciálního významu a během svého života přímo uskutečnil mysl moudrosti prvotní čistoty, v níž jsou všechny jevy vyčerpány, a tak se probudil do úplného a dokonalého buddhovství. Ve svém těle moudrosti se zjevil vidjádharovi Džigme Lingpovi a požehnal ho způsobem „symbolického předání vidjádharů“, což je jedna z výsostných metod transmise nauky. Od něj dále prostřednictvím ústního předání obdržel uvedení skrze toto poučení Patrulův kořenový mistr Džigme Gjalwe Ňugu འཇིགས་མེད་རྒྱལ་བའི་མྱུ་གུ, a stanul tak tváří v tvář pravé podstatě skutečnosti.

V druhé polovině svého života se Patrul rozhodl trávit většinu času v Gjalwe Ňuguově klášteře Dza Gyelgon རྫ་རྒྱལ་དགོན། a jeho okolí. Díky úsilí Patrula Rinpočheho se zanedbávané učení mahájány stalo všeobecně rozšířeným. Učení esenciální tantry mahájógy Guhjagarbha tantry se po dlouhé době opět zalesklo. Nauky Velké dokonalosti znečištěné mentálními koncepty znovu zazářily jako ryzí zlato.

Vstoupil jsem - na cestu osvobození.
Vyčerpal jsem - všechny zmatené myšlenky.
Postoupil jsem - ve vnitřních zkušenostech a realizaci.
Pročistil jsem - iluzi.
Obdržel jsem - požehnání božstev Tří kořenů.
Zničil jsem - primitivní víru v pevnou realitu.

~ Patrul Rinpočhe

Všechny tantry učí gurujógu a označují ji za vyšší praxi, než jsou všechny praxe spadající pod fáze vytváření a fáze završení. V jedné tantře se praví, že lepší než meditovat na sto tisíc božstev po deset milionů kalp, je na jediný okamžik pomyslet na svého učitele. Obzvláště to platí pro tuto stezku linie Longčhen Ňingthig – Esenci srdce neomezeného prostoru velké dokonalosti, nejniternějšího učení vadžry. V gurujóze je naprosto nezbytné recitovat mantru milionkrát, a Patrul jích odrecitoval dva a půl milionu a k tomu odrecitoval velké množství Sedmiřádkové modlitby ཚིག་བདུན་གསོལ་འདེབས་, která v sobě obsahuje esenci všech učení.

Někdo, kdo cvičil svou mysl ve stavu bódhičitty, to jest v pravém významu tantry, a skutečně pochopil její základní povahu, je nejlepší a nejvyšší mudrc. Učitel, který se vnitřně nezabývá mnoha činnostmi spojenými s osmi světskými dharmami či zájmy a jehož zkušenost je zcela v souladu s filozofickými rozbory a spisy, může předávat pravý význam nauky podle úrovně pochopení žáků.

Adzom Drugpa

Patrul přirozeně opustil těchto osm světských dharem, které se skládají z běžných nadějí a obav každého člověka - doufat v zisk a obávat se ztráty; doufat v potěšení a obávat se bolesti; doufat v pochvalu a obávat se obvinění; doufat ve slávu a obávat se hanby. Většinu svého života strávil jako potulný jogín, potuloval se po horách, žil v jeskyních a lesích. Téměř deset let svého života strávil jako poustevník v údolí Do v Serta se svým srdečním žákem Njóšul Lungtok Tenpai Ňimou སྨྱོ་ཤུལ་ལུང་རྟོགས་བསྟན་པའི་ཉི་མ་ považovaným za emanaci Šántarakšity. Během svých cest po kočovných oblastech Dza, Golok a Serta rozšířil praxi zpívání mantry a modlitby za znovuzrození v Čisté zemi Sukhávatí Buddhy Amitábhy.

Patrul sice zřídkakdy dával iniciace nebo vedl rituální obřady, zato vyučoval v oblasti Derge v Khamu - především v dzogčhenové koleji Śrī Siṃhy རྫ་དཔལ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་, v nejstarším klášteře školy Ňingma Katok ཀཿ་ཐོག། a v severních oblastech Dza a Golok, včetně Dodrubčenova kláštera Yarlung Pemako, a to někdy mezi lety 1851 a 1855. Běžně studentům předával instrukce ke Guhjagarbha tantře s použitím Longčhenpova komentáře Chok Chu Munsel - Dokonalé rozptýlení temnoty v deseti směrech, a opakovaně vyučoval Longčhenpův Ngelso Korsum, tzv. Trilogii úlevy, nebo Jönten Dzö ཡོན་ཏན་མཛོད་ tedy Pokladnice vzácných vlastností, slavný traktát Džigme Lingpy, v němž vykládá celou buddhistickou cestu od šrávakajány až po Velkou dokonalost. Vysvětloval také Ngari Paṇchen Pema Wanggyel མང་རིས་པཎ་ཆེན་པདྨ་དབང་རྒྱལ། Domsum Namnge vnitřní jógu, a osobní pokyny linie Longčhen Ňingthig.

Patrul také sepsal desítky textů životních poučení. Jeho životní rady (zhal gdams) jsou především návodem k praxi. Většina z nich je ve verších a jsou poměrně krátké. Nejčastěji mají méně než čtyři strany. Mipham Rinpočhe འཇུ་མི་ཕམ་ ve svém prozaickém přehledu obsahu Patrulových sebraných spisů tyto skladby životních rad kategorizuje jako návody k praxi, které jsou specificky přizpůsobeny potřebám konkrétních studentů. Vydání textu v tibetštině, komentář od přední osobnosti devatenáctého a dvacátého století Khenpo Shenga མཁན་པོ་གཞན་དགའ་ a jeho překlad do angličtiny s komentářem od Dilgo Khjence Rinpočhehp དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་ svědčí o významu textu. Disertační práce Joshuy Schapira se zabývá čtyřmi takovými díly etických rad.

Využijte čas svého života. Rozvíjejte své vnitřní štěstí. Uvědomte si pomíjivost všech vnějších potěšení. Žijte jako jogín. Provádějte duchovní cvičení. Pracujte jako bódhisattva pro šťastný svět. Staňte se Amitábhou, Buddhou lásky a světla. Proměňte svůj svět v ráj Sukhávatí, rozvinutím energie osvícení v sobě. Vyhledejte duchovního mistra, který zná cíl osvícení. Změňte svůj svět v místo laskavosti, chápáním všech jevů jako duchovních cvičení. Zasvěťte své činy ku prospěchu všech bytostí. Posílejte všem bytostem světlo. Žijte pro štěstí všech bytostí. Tak získáte energii světla.

Patrul Rinpočhe

Další knihy Patrula Rinpočheho vyšly v polštině: Démoni mysli aneb Jak se vypořádat s překážkami (vydalo nakladatelství Amdo, 2002) či Poklad srdce buddhů (vydalo nakladatelství Rogaty Buddha, 2013). Francouzský tlumočník dalajlamy Matthieu Ricard zkoumal život jednoho z největších tibetských buddhistických mistrů 19. století téměř 40 let a vydal o něm v roce 2017 knihu Enlightened Vagabond - The Life and Teachings of Patrul Rinpoche. Kniha obsahuje příběhy a učení od neméně než osmnácti zkušených mistrů, z nichž řada se setkala s přímými žáky Patrula Rinpočheho. V češtině vyšla pod názvem Osvícený tulák.

Jeho životopis je neocenitelný pro ty, kdo studují spisy Patrula Rinpočheho, jako jsou Slova mého dokonalého učitele. Umožní nám lépe pochopit, co nám předává. Ne každý životopis ztělesňuje pravý význam slova namthar རྣམ་ཐར་, což je zkráceně nampar tharpa, ale mám pocit, že tento životopis ano, a to v tom smyslu, že když ho čteme, může nás osvobodit od našeho zmatku.

Jigme Khyentse Rinpočhe ve své předmluvě ke knize Enlightened Vagabond

Mnozí Patrulovi žáci dosáhli realizace. Mezi jeho hlavní žáky patřili takoví učenci a vynikající mistři školy Ňingma, jako např. Kathok Situ Čhökjul Čhökji Lodrö ཀཧ་ཐོག་སི་ཏུ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་་, pátý dzogčhen Rinpočhe Thupten Čhökji Dordže ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་, Gjarong Namtrul Kunzang Thekčok Dordže ཀུན་བཟང་ཐེག་མཆོག་རྡོ་རྗེ་, druhý Dodrubčen Džikmé Puntsok Jungné འཇིགས་མེད་ཕུན་ཚོགས་འབྱུང་གནས་ (emanace Džigme Lingpy), třetí Dodrubčen Džikmé Tenpe Ňima རྡོ་གྲུབ་ཆེན་འཇིགས་མེད་བསྟན་པའི་ཉི་མ་, Adzom Druktrul Droddul Dordže ཨ་འཛོམ་འབྲུག་པ་འགྲོ་འདུལ་དཔའ་བོ་རྡོ་རྗེ་, Tertön Sogyal Lerab Lingpa གཏེར་སྟོན་བསོད་རྒྱལ་ལས་རབ་གླིང་པ་་, Mipham Rinpočhe འཇུ་མི་ཕམ་, Khenpo Pema Vajra མཁན་པོ་པདྨ་བཛྲ་, a další. Kromě toho mezi jeho žáky patřilo mnoho velkých mistrů a nositelů učení škol Sakja, Gelug a Kagjü, například Khenchen Taši Özer མཁན་ཆེན་བཀྲ་ཤིས་འོད་ཟེར.

V době své smrti neměl téměř žádný osobní majetek: dva texty - Cesta bódhisattvy a Kořenové verše o střední cestě, žebráckou misku, červený vlněný váček, v němž měl žlutý mnišský šátek, modlitební kolečko, vycházkovou hůl a malý kovový hrnec na vaření čaje.

externí odkazy


TOF DILA EDU VIAF Wiki Data sakyaresearch worldcat bdrc rigpawiki tsadra lotsawahouse wikipedia vybrané práce na Lotsawa House
srivatsa - buddhismus

buddhismus.cz