Buddhismus
textyučiteléobrázkyodkazyúvod

Buddhistické svátky a slavnosti

Losar

Historie svátku Losar sahá až do bönistického období Tibetu. Tibeťané tehdy každou zimu obětovali vonné tyčinky, aby si usmířili místní duchy, božstva a ochránce. Z tohoto obřadu se později vyvinula každoroční buddhistická slavnost. V klášterech se provádí púdža a konají se posvátné tance. Dříve v Tibetu trvaly slavnosti patnáct i více dní. V Indii se dnes slaví tři dny a na západě obvykle jeden den.

Dzamling Čisang

Dzamling Čisang připomíná stavbu klášterního komplexu Samjä a pálí se během něj vonné bylinky.

Saga dawa

Saga dawa je nejvýznamnější buddhistický svátek nejen v Tibetu. Připadá na den, kdy se Buddha Šákjamuni narodil, dosáhl probuzení a také odešel do nirvány. Slaví se po celém Tibetu. Nejznámější jsou oslavy u hory Kailás, kde se v jejich průběhu vztyčuje obrovský sloup v Tarbočhe.

Šoton

Šoton, kterému se říká „jogurtový svátek“ probíhá na přelomu srpna a září. Mniši z klášterů vynesou obrovskou thangku Buddhy Šákjamuniho a vyvěsí jí venku, aby jí mohly spatřit tisíce poutníků. Poté probíhá letní divadelní festival tibetské opery lhamo s rituálními tanci mnichů s maskami.

Vesak

Vesak je svátek narození Buddhy Šákjamuniho a slaví se v zemích jihovýchodní Asie podle théravádové tradice 15. 4. lunárního klendáře. Spolu s narozením Buddhy se tohoto dne připomíná i jeho probuzení, smrt a odchod do nirvány. Mezinárodní uznání svátku Vesak připadá na 26. 5. - v tento den jsou také přístupné Buddhovy relikvie, uložené v hlavním sídle OSN v New Yorku.

srivatsa - vesak

buddhismus.cz