Buddhismus
textyučiteléobrázkyodkazyúvod
alexandra-david-neel

1868 ~ 1969

Alexandra David-Néelová

Vlastním jménem Louise Eugénie Alexandrine Marie Davidová se narodila roku 1868 v Paříži, ale od svých pěti let vyrůstala v Belgii. V patnácti se začala zajímat o tehdy rozšířený okultismus. Ve dvaceti odjela studovat do Velké Británie. V jednadvaceti se vrátila do Evropy, kde studovala na Sorboně v Paříži. Tam se poprvé začala zajímat o buddhismus. Na Dálný východ se poprvé dostala, když jí bylo dvacettři let, utratila tehdy malé jmění za cestu do Indie a na Srí Lanku. Na této cestě poprvé spatřila Himálaj. Roku 1904 se provdala za inženýra Philipa Néela, a i když spolu po dvou letech přestali žít, zůstali manželé a Philip jí finančně podporoval. Díky tomu se Alexandra David-Néelová roku 1911 vrátila do Indie. Tam měla milostný poměr s korunním princem Sikkimu. Prostřednictvím něj se setkala s lamy sekty Ňingmapa a Gelugpa a roku 1912 se setkala také s třináctým dalajlamou.

Vypuknutí první světové války jí uvěznilo v Sikkimu. Korunní princ Sidkeong neočekávaně zemřel, a život u dvora tím pro Alexandru David-Néelovou skončil. Přestěhovala se do jeskyně, asi kilometr vzdálené od gomčhena z Lačhenu, který žil v Himálaji v téměř čtyřech tisících metrech nadmořské výšky. Zde se naučila techniku tumo, kterou používal už Milaräpa, aby přežil řezavý chlad Tibetské náhorní plošiny. Roku 1916 Alexandra na pozvání pančenlamy poprvé navštívila Tibet. Díky tomu byla po svém návratu vyhoštěna ze Sikkimu. Dostala se do Japonska, pak do Číny a odtud se vrátila do Tibetu.

Strávila více než dva roky v klášteře Khumbum a roku 1921 se v převleku vydala na nebezpečnou cestu do Lhasy, která trvala tři roky. Tam dorazila roku 1924 a po dvou měsících ho zase opustila. Roku 1925 už byla zpátky ve Francii. Do své smrti publikovala četné články a přes 30 knih o svých zážitcích. Její práce zahrnovaly zprávy o psychických úkazech, které zaznamenalo jen velmi málo dalších pramenů.

Mipam - lama s paterou moudrostí
srivatsa - buddhismus

buddhismus.cz