Buddhismus
textyučiteléobrázkyodkazyúvod

Karmapa - linie

Karmapa je jméno, které obdržel nejlepší Gampopův žák Düsüm Khjenpa དུས་གསུམ་མཁྱེན་པ་ od Kašmírského pandity Šákja Šrí. Karmapa znamená “ten, kdo vyjadřuje aktivitu (karmu) buddhy”, jak předpověděla Samādhirāja sūtra ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་རྒྱལ་པོའི་མདོ།. Karmapa je první vědomě se inkarnující jógin, který vždy před svojí smrtí zanechá pokyny, kde hledat svoje další vtělení. Od 12. století tak existuje nepřerušená linie inkarnací karmapy, která je hlavním držitelem transmisí linie Karma Kagjü. Představitelé linie nosí barevné pokrývky hlavy (HAR) podle svojí funkce.

 1. karmapa Düsüm Khjenpa དུས་གསུམ་མཁྱེན་པ་ 1110 ~ 1193

Mysl nemá žádnou formu, barvu nebo konkrétní podstatu.
Nenalezneš ji nikde vně ani uvnitř těla ani uprostřed.
Nenajdeš ji jako něco konkrétního.
I když hledáš na všech desíti stranách, nevzniká odnikud, netrvá ani nikam nemizí.
A přece není neexistující, protože tvá mysl bdí.
Není to jedinečnost, neboť se projevuje mnoha způsoby.
Není to ani pluralita, protože všechny mají stejnou podstatu.
Nikdo nedokáže popsat její povahu.
Když však hledáš podobnosti, je bez konce to, co o ní můžeš říci.
Je to sám základ veškeré samsáry i nirvány

~ Düsüm Khjenpa
 1. karmapa Karma Pakši ཀརྨ་པཀྴི་ 1204 ~ 1283
 2. karmapa Rangčung Dordže Rangčungwa རང་བྱུང་རྡོ་རྗེ་ 1284 ~ 1339 byl také mistr dzogčhenu
 3. karmapa Rolpä Dordže, Čhökji Dagpa རོལ་པའི་རྡོ་རྗེ་ 1340 ~ 1383
 4. karmapa Dešin Šengpa དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ 1384 ~ 1415

Mingský dvůr podle zvyku dodržovaného za dřívějšího mongolského režimu poslal do Tibetu pro duchovního učitele. Roku 1407 se pátý karmapa Dešin Šengpa odebral do Číny:

Dorazili jsme k okraji Nankingu, hlavního města Mingů. Vítali nás hodnostáři a šlechtici na koních a karmapu vysadili na slona. U mankingksé městské brány přivítal karmapu osobně sám čínský císař. Došlo na předávání darů. Karmapa věnoval císaři zlatý model dharmačakry a khatag, na oplátku obdržel od císaře obřadní ulitu a khatag. Císař se poté vrátil do svého paláce, zatímco karmapu vyprovodili do císařské rezidence pro hosty. Následujícího dne jsme obdrželi týž císařský doprovod a byli odvedeni do paláce, kde nás čekalo přijetí u císaře. Čínští mniši a úřední hodnostáři pálili kadidlo, duli do ulit a cestou rozhazovali květy. Zhruba tři tisíce nejvyšších palácových úředníků oděných v nádherná roucha a stojících v uctivém mlčení, lemovalo naši cestu od brány ke třem palácovým vchodům.

historik Cuglag Thengwa
 1. karmapa Thongwä Döndän, Čhökji Wangčhug མཐོང་བ་དོན་ལྡན་ 1416 ~ 1453
 2. karmapa Čhödag Gjamccho ཆོས་གྲགས་རྒྱ་མཚོ་ 2. února 1454 ~ 8. února 1506
 3. karmapa Mikjö Dordže, Čhödag Pälzang མི་བསྐྱོད་རྡོ་རྗེ་ 7. prosince 1507 ~ 19. září 1554
 4. karmapa Wangčhung Dordže དབང་ཕྱུག་རྡོ་རྗེ་ 12. srpna 1556 ~ 10. března 1603

Opravdová cnost je být neoddělitelný od praxe mahamudry.

~ Wangčhung Dordže

Založil klášter Rumtek རུམ་ཐེག་དགོན་པ་ v Sikkimu, na severu Indie v Himálaji.

 1. karmapa Čhöjing Dordže ཆོས་དབྱིངས་རྡོ་རྗེ་ 26. dubna 1604 ~ 13. prosince 1674
 2. karmapa Ješe Dordže ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ 1676 ~ 1702

Žák ńingmapáckého tertona Yongé Mingyur Dorje ཡོངས་དགེ་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་

 1. karmapa Čhangčhub Dordže བྱང་ཆུབ་རྡོ་རྗེ་ 1703 ~ 17. prosince 1732
 2. karmapa Düdül Dordže, Dücchog Dülpa Dordže བདུད་འདུལ་རྡོ་རྗེ་ 22. září 1733 ~ 24. září 1797
 3. karmapa Thegpa Čhöggi Dordže, Thegčhog Dordže ཐེག་མཆོག་རྡོ་རྗེ་ 27. ledna 1798 ~ 19. března 1868
 4. karmapa Khakjab Dordže མཁའ་ཁྱབ་རྡོ་རྗེ་ 24. září 1871 ~ 22. května 1922
 5. karmapa Rangdžung Rigpä Dordže རང་བྱུང་རིག་པའི་རྡོ་རྗེ་ 14. srpna 1924 ~ 5. listopadu 1981
 6. karmapa je předmětem sporu

Dva kandidáti na titul sedmnáctý karmapa

Delší dobu trvající rozkol uvnitř řádu vyústil ve skutečnost, že ještě nedávno byli dva proti sobě stojící kandidáti na titul karmapa:

kdy každá skupina z rozštěpeného řádu uznávala svého karmapu za jediného právoplatného. Roku 2006 určili správci Karmapova charitativního fondu Thinlä Thaje Dordže za právoplatného nástupce. Sedmnáctého karmapu měli nalézt Künzig Šamar Rinpočhe, Tai Situ Rinpočhe, Džamgön Kongthul Rinpočhe a Gjalcchab Rinpočhe – výbor regentů ustavený zesnulým generálním sekretářem minulého karmapy. Bohužel Džamgön Kongthul nečekaně zahynul a Künzig Šamar se názorově rozešel s Tai Situ, který jako sedmnáctého karmapu vybral Örgjän Thinlä Dordže. Toho navíc potvrdil dalajlama, přestože dalajlama nikdy žádného karmapu nepotvrzoval - patří totiž do jiné školy, a nemá proto s touto věcí nic společného. Od té doby se Tai Situ a Künzig Šamar navzájem obviňují se zrady.

Tyto problémy předpověděl už druhý karmapa Karma Pakši ཀརྨ་པཀྴི་ ve svém díle Dugpa Ccharčöd, ve kterém popisuje celkem dvacet jedna budoucích karmapů, a uvádí zde „moje linie v době šestnáctého nebo sedmnáctého karmapy zeslábne.“ V historii tibetského buddhismu to není poprvé, co taková situace nastala - škola Ňingmapa čelila soupeřícím reinkarnacím v roce 1992, ve stejném roce, kdy Tai Situ Rinpočhe jmenoval Örgjäna Thinläho. Dalajlama podporoval v té době jednoho kandidáta jako reinkarnaci Düdžoma Rinpočheho, nejvyššího lamy školy Ňingma. Na druhé straně, Čhadal Rinpočhe uznal jiného kandidáta. Všichni žáci Ňingmy se postavili za volbu své vlastní školy a dalajlamova kandidáta ignorovali.

Hlavním sídlem všech karmapů je klášter Cchurphu, který založil první karmapa a nachází se v centrálním Tibetu na západ od Lhasy. Po čínské okupaci přenesl šestnáctý karmapa svoje sídlo do Rumteku v Sikkimu. Počátkem sedmdesátých let se rozhodnul zřídit místo, které by bylo dostupné pro širokou veřejnost. Volba padla na Francii a od roku 1976 tuto úlohu plní klášter Dhagpo Kagyu Ling.

Karmapa provádí ceremonii černé koruny

Tibetské historické záznamy popisují karmapu jako Karma Shanagpa. Tento název je díky černé koruně, kterou mohou spatřit nad jeho hlavou osoby s vhledem. Karmapové provádí už po staletí ceremonii černé koruny, během které se sjednocují s Avalókitéšvarou a vytváří intenzivní energetické pole požehnání. To u přítomných lidí otevírá nejhlubší úrovně vhledu a moudrosti. Černá koruna patří k pokladům linie Karma Kagjü.

karmapa - černá koruna
šestnáctý karmapa Rangdžung Rigpä Dordže během ceremonie černé koruny

Související téma karmapa na himalayanart.org

srivatsa karmapa

buddhismus.cz