Buddhismus
textyučiteléobrázkyodkazyúvod

Karmapa - linie

Karmapa je jméno, které obdržel nejlepší Gampopův žák Düsüm Khjenpa od Kašmírského pandity Šákja Šrí. Karmapa znamená “ten, kdo vyjadřuje aktivitu (karmu) buddhy”, jak bylo předpovězeno v Samadhiraja sútře. Karmapa je první vědomě se inkarnující jógin, který vždy před svojí smrtí zanechá pokyny, kde hledat svoje další vtělení. Od 12. století tak existuje nepřerušená linie inkarnací karmapy, která je hlavním držitelem transmisí linie Karma Kagjü.

 1. karmapa Düsüm Khjenpa 1110 ~ 1193
 2. karmapa Karma Pakši 1204 ~ 1283
 3. karmapa Rangčung Dordže, Rangčungwa 1284 ~ 1339 velký mistr dzogčhenu
 4. karmapa Rolpä Dordže, Čhökji Dagpa 1340 ~ 1383
 5. karmapa Dešin Šengpa 1384 ~ 1415
 6. karmapa Thongwä Döndän, Čhökji Wangčhug 1416 ~ 1453
 7. karmapa Čhödag Gjamccho 1454 ~ 1506
 8. karmapa Mikjö Dordže, Čhödag Pälzang 1507 ~ 1554
 9. karmapa Wangčhung Dordže 1556 ~ 1603
 10. karmapa Čhöčing Dordže 1604 ~ 1674
 11. karmapa Ješe Dordže 1676 ~ 1702
 12. karmapa Čangčhung Dordže 1703 ~ 1732
 13. karmapa Düdül Dordže, Dücchog Dülpa Dordže 1733 ~ 1797
 14. karmapa Thegpa Čhöggi Dordže, Theggčhog Dordže 1798 ~ 1868
 15. karmapa Khakjab Dordže 1871 ~ 1922
 16. karmapa Randžung Rigpä Dordže 1924 ~ 1981
 17. karmapa Thinlä Thaje Dordže 1983 (tento karmapa byl předmětem sporu)

Hlavním sídlem všech karmapů je klášter Cchurphu, který založil první karmapa a nachází se v centrálním Tibetu na západ od Lhasy. Po čínské okupaci přenesl šestnáctý karmapa svoje sídlo do Rumteku v Sikkimu. Počátkem sedmdesátých let se rozhodnul zřídit místo, které by bylo dostupné pro širokou veřejnost. Volba padla na Francii a od roku 1976 tuto úlohu plní klášter Dhagpo Kagyu Ling.

srivatsa karmapa

buddhismus.cz