Buddhismus
textyučiteléobrázkyodkazyúvod
Namkhai Norbu Rinpočhe

1938 ~ 2018

Namkhai Norbu Rinpočhe

Čhögjal Namkhai Norbu Rinpočhe ཆོས་རྒྱལ་ནམ་མཁའི་ནོར་བུ་ zvaný rovněž Longčhen Rolpai Dordže se narodil v kraji Derge ve východním Tibetu. Jeho matka se jmenovala Ješe Čhödrön, jeho otec Drolma Cchering byl ze šlechtické rodiny. Když mu byly dva roky, byl rozpoznán jako inkarnace Adzom Drugpy ཨ་འཛོམ་འབྲུག་པ་འགྲོ་འདུལ་དཔའ་བོ་རྡོ་རྗེ་ a tulku kláštera Gönčhen སྡེ་དགེ་དགོན་ཆེན. Když byl Norbu Rinpočhe ještě dítě, obdržel od Dzogčhen Khän Rinpočheho, od strýce z matčiny strany i od strýce z otcovy strany instrukce k Dzogčhen sangwa ňingthig, k Ňingthig jabži či ústní nauky. Od Nägjab Čhogtul Rinpočheho obdržel předání Ňingma kama longsal dordže ňingpo a od Migjur Dordžeho předání Namčho. Od Khän Rinpočheho Paldän Cchultrima obdržel předání z Gjüde küntü, slavné sbírky tantrických praxí školy Sakjapa zahrnující stovky transformačních praxí.

Když mu bylo pět let, vstoupil do kláštera Derge Gončhen a mezi svým devátým a patnáctým rokem studoval na koleji Böntö lobda. Jeho učitel Öntö Khyenrab Chökyi Özer དབོན་སྟོད་མཁྱེན་རབ་ཆོས་ཀྱི་འོད་ཟེར་ používal jako součást standartních klášterních osnov třináct základních textů གཞུང་ཆེན་བཅུ་གསུམ་, které sestavil Khenpo Shenga མཁན་པོ་གཞན་དགའ་. Obsahují mnišskou kázeň, filozofii a psychologii, nauky jógačáry a mádhjamiky, ze kterých obzvláště zdůrazňoval dílo Bódhičarjávatára (Skt. Bodhicaryāvatāra tib. བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྤྱོད་པ་ལ་འཇུག་པ་) tedy Uvedení na cestu k probuzení od Šántidévy. Pobýval rovněž v klášterní koleji Derge kuse serdžong šadä, kde obdržel od Khän Rinpočheho Daggjab Lödö instrukce k sútrám a tantrickým textům. Ve věku osmi let byl rozpoznán šestnáctým karmapou Rangdžung Rigpä Dordže རང་བྱུང་རིག་པའི་རྡོ་རྗེ་ jako emanace mysli Lhodug Žabdrung Rinpočheho z linie Drugpa Kagjü.

Jasnost se vztahuje nejen ke zřetelné vizi zbavené překážek vytvářených dualistickou myslí, ale také k inteligenci, která je součástí jasnosti. Mnozí učitelé linie dzogčhenu spontánně projevili rozsáhlé znalosti a hlubokou učenost bez předchozího studia, jakmile dozrály výsledky jejich praxe. A jedním z nich je rozvoj jasnosti.

Se svým strýcem Togdän Orgjän Tändzinem se pak odebral do ústraní meditační jeskyně, kde prováděl praxe Vadžrapániho, Simhámukhy a Bílé Táry. Od Agjur Rinpočheho ཨ་འཛོམ་རྒྱལ་སྲས་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ་, syna Adzom Drugpy přijal mnoho iniciací, například cykly nauk Dordže Drolö. Od Palpung Situ Rinpočheho obdržel iniciaci Táry. Jeho osobní učitel mu pak doporučil, aby vyhledal Aju Khandro, živoucí ztělesnění samotné Vadžrajogíní. V té době jí bylo sto třináct let a v meditačním ústraní ve tmě již trávila padesát šest let. Namkhai Norbu od ní přijal mnoho nauk, včetně jedné z hlavních nauk praxe čö, termy mysli Džamjang Khjence Wangpa འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ a také její vlastní termy.

V roce 1954 byl vyslán jako představitel tibetské mládeže do čínského S’-čchuanu 四川, do oblastního výboru místní vlády. Na čínské Jihozápadní univerzitě menšin studoval čínštinu a mongolštinu, a také vyučoval tibetštinu. V této době přijal od Gangkar Rinpočheho instrukce o Šesti Náropových jógách a tibetské medicíně či Könchok Chidü དཀོན་མཆོག་སྤྱི་འདུས་་.

V sedmnácti letech se na popud vize, kterou měl ve snu, vrátil do rodného kraje Derge, aby se setkal se svým kořenovým mistrem Rigdzinem Čhangčhub Dordžem ཉག་བླ་བྱང་ཆུབ་རྡོ་རྗེ་. Čhangčhub Dordže byl žákem Adzom Drugpy, Ňagla Pema Düdula a Šardza Rinpočheho, který uskutečnil tělo světla. Namkhai Norbu Rinpočhe od něho přijal přímé uvedení a nauky dzogčhenu. Namkhai Norbu zde strávil několik měsíců, asistoval mistrovi v lékařské praxi a sloužil mu jako písař a sekretář.

Když se v nauce dzogčhenu vysvětluje náš pravý stav, hovoří se o kadag a lhundrub velmi podobným způsobem, jako jsou v naukách súter vysvětleny dvě pravdy. Kadag znamená od počátku čistý, což se týká našeho skutečného stavu prázdnoty. Řekneme-li šúnjatá v naukách súter nebo řekneme-li kadag v naukách dzogčhenu, není v tom žádný rozdíl. Mají stejný význam. Ale lhundrub je něco jiného. Jak kadag, tak lhundrub se týkají našeho pravého stavu, ale lhundrub znamená jeho potenciál, nejen stav prázdnoty. Prázdnota má nekonečný potenciál, ale jak se tento potenciál ve skutečnosti projevuje v našem pravém stavu? Skrze zvuk, světlo a paprsky.

Pak se vydal na dlouhou pouť - střední Tibet, Nepál, Indie a Bhútán. Když se vrátil do Derge, našel svou zemi v politickém úpadku. Jeho dalším domovem se proto stal Sikkim, kde pracoval jako autor a editor tibetských učebnic. V roce 1960 odešel na pozvání profesora Giuseppe Tucciho do Itálie. Zde působil čtyři roky jako vědecký asistent v IsMEO v Římě. Roku 1970 se mu narodil syn Yeshi Silvano Namkhai. Od roku 1971 Namkhai Norbu učil Jantru solárního a lunárního spojení známější jako Jantrajóga, která sestává ze cviků a dýchání. Od roku 1976 začal v Itálii malé skupině studentů předávat dzogčhenové nauky a založil Komunitu dzogčhenu.

Jakmile jsme obdrželi nějakou nauku, musíme jí aplikovat, abychom se dopracovali ke konkrétnímu výsledku. Není to, jako když posloucháme nějaký příběh. Pokud není nauka tímto způsobem rozvíjena, zůstává bez života. Je velký rozdíl mezi čtením knihy a následováním transmise. Někdy lidé nauku následují, ale jen omezeným způsobem.

V následujících čtyřiadvaceti letech působil jako profesor Orientálního institutu neapolské univerzity, kde učil tibetštinu, mongolštinu a kulturní dějiny Tibetu. Prováděl rozsáhlý výzkum historických kořenů tibetské kultury a pátral po literárních pramenech bönistické tradice. V roce 1983 předsedal v Benátkách první Mezinárodní konferenci o tibetské medicíně. V Nepálu v jeskyni Maratika obdržel v roce 1984 termu Thigle života vadžry, nauku a praxi dlouhého života dákiní Mandáravy.

Náhled není o tom dívat se ven, nýbrž o tom, že se obrátíme dovnitř a snažíme se porozumět přirozenosti své vlastní existence.

~ Namkhai Norbu Rinpočhe

V roce 1988 založil humanitární organizaci A.S.I.A. pro pomoc Tibetu a také projekt Shang Shung Institute, pro studium tibetského písemnictví a kultury. Roku 1990 začal učit Tanec vadžry.

Z komunity se stala Mezinárodní komunita dzogčhenu, rozšířila se do dalších zemí a místem pro pravidelná setkávání se staly hlavní mezinárodní centra - gary:

Do České republiky přijel Namkhai Norbu poprvé v roce 2002, podruhé v roce 2016 předal na pražském Výstavišti přímé uvedení do stavu přirozenosti mysli zájemcům o nauku a umožnil jim tak následovat dzogčhenové instrukce a praxe. Namkhai Norbu zemřel v Itálii 27. září 2018 ve své rezidenci Gadeling v Merigaru West.

Založení Ati Yoga Foundation bylo posledním oficiálním činem, který Rinpočhe ve svém životě učinil. Ati Yoga Foundation koordinuje veřejnou činnost týkající se jantra jógy, Tance vadžry, Tance Khaita, tibetské lékařské školy, škol tibetského jazyka a dalších projektů.

Křišťál a cesta světla

srivatsa - buddhismus

buddhismus.cz